Posterpresentaties

Op vrijdag en zaterdag zullen Geschiedenis studenten met posterpresentaties van hun scripties of stageprojecten op de congresmarkt staan. Locatie: Pandhof.

Vrijdag 25 augustus, 12:30-13:30 uur

Felix Bosch (BA Geschiedenis): ‘Zullen we het over de inhoud hebben? De invloed van medialogica op de informatieve functie van televisiedebatten van 1982 tot 2010’

Loran van Diepen, Moira van Dijk, Rosa Kösters en Bob Scholte (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis): ‘De Precaire Polder’

Julia de Groot (BA Geschiedenis): ‘De Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899-1902) en het sociaal darwinisme’

Laura Hondebrink (MA Cultuurgeschiedenis van Modern Europa): ‘De Europese toekomst van het verleden. Europese eenheidspolitiek in het herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog’

Timo Houtekamer (stage bij Teylers Museum): ‘Antropologie in Teylers Museum. De oorsprong van twee antropologische boekenkasten in de natuurhistorische bibliotheek.’

Bas Verhoef (BA Geschiedenis): ‘In de schaduw van Fortuyn: Een krantenonderzoek naar de verhouding tussen populisme en protest in de periode 1995-2005’

Zaterdag 26 augustus, 13:00-14:00 uur

Thijs Borgers, Dennis den Hartog, Emmalien Meijer, Luuk Minnaar (stageproject Onze Indische Buurten): ‘Onze Indische Buurten’
Link naar project.

Omar Bugter (stage bij het Nationaal Archief): ‘Aan de slag met het geheugen van Nederland’

Bram Hilkens (MA Cultural History of Modern Europe): ‘One Rapper, All Hoods: The Globalization of Kendrick Lamar and the Conceptualization of the Black Ghetto’

Onessa Novak (MA Cultuurgeschiedenis van Modern Europa): ‘Het Patarei zee fort: visies op herinnering, erfgoed en identiteitsvorming in post-Soviet Estland’

Niels Ottenheim (BA Geschiedenis): ‘Nationaal of transnationaal? De macht van de Duitse koloniale beweging tussen 1920 en 1929 in de Republiek van Weimar’

Fiona Partodimedjo (BA Geschiedenis en stage ProDemos): ‘100 jaar kiesrecht en strijdlustig Rotterdam’

Felix Zielinski (stage bij Museum Huis Doorn): ‘De gevallen Keizer in Nederland’
Filmpje over het project. Stuk over de stage.